Türkiye'nin bilgiye açılan kapısı

sağlık, eğitim, sanat, teknoloji vb. alanlara dair her şey

Coğrafya

İngiltere

Başkenti : Londra            Nüfusu : 2002 sayımlarına göre 59 Milyon 778 Bin Yüzölçümü : 244.100 km2 Yönetim Şekli : Krallık Önemli Şehirleri : Manchester, Liverpool, Glasgow, Birmingham Ekonomisi : Sanayi, petrol, modern manada tarım ve hayvancılık, deniz taşımacılığı, doğalgaz, taşkömürü Kıyısı Olduğu Sular : Atlas Okyanusu içerisinde yer alan bir adadır. Konumu : İngiltere; İngiltere, […]

Hindistan

Başkenti : Yeni Delhi Nüfusu : 2001 sayımlarına göre 1 Milyar 27 Milyon Yüzölçümü : 3.287.590 km2 Yöneti Şekli : Cumhuriyet Önemli Şehirleri : Hayrabat, Bombay, Ahmedabat, Agra, Kalküta, Bengalur, Madras, Kampar Ekonomisi : Kahve, tarım, taşkömürü, çay, deri ürünleri, bakır, çinko, sanayi Kıyısı Olduğu Sular : Batıda Umman Denizi, doğuda Bengal Körfezi Konumu : […]

Rusya Federasyonu

Başkenti : Moskova Nüfusu : 2002 sayımlarına göre 144 milyon 500 bin Yüzölçümü : 17.075.400 km2 Yönetim Şekli : Federal Cumhuriyet Önemli Şehirleri : Kazan, St. Petersburg, Gorki, Kuybişev, Volgagrad, Novosibrisk,Celyabinsk, İrkutsk, Sverlovsk Ekonomisi : Petrol ve doğalgaz ihracatı, balıkçılık, hayvancılık, tarım, ticaret, sanayi Kıyısı Olduğu Sular : Doğusunda Berink, Ohatsk, Japon denizleri ; batısında […]

Amerika Birleşik Devletleri

Başkenti : Washington Nüfusu : 2002 sayımlarına göre 193 milyon Yüzölçümü : 9.372.614 km2 Yönetim Şekli : Cumhuriyet Önemli Şehirleri : New York, Philadelphia, Buffalo, Boston, Detroit, Los Angeles, Chicago, Dallas, Houston, New Orleandes Ekonomisi : Sanayi, hayvancılık, tarım, ticaret, turizm, balıkçılık, yeraltı kaynakları Kıyısı Olduğu Sular : Batıda büyük okyanus, doğuda Atlas Okyanusu Konumu […]

Erozyon ve Erozyona Sebep Olan Faktörler

Erozyon Nedir ? Dış kuvvetlerin etkisi ile toprak örtüsünün süpürülüp taşınması olayına erozyon denir. Erozyon doğal denge içerisinde var olan bir olaydır ve dünya yaratıldığından beri devam eden bir süreçtir. Beşeri faktörler sonucu doğal dengenin bozulması erozyonu artırmaktadır. Erozyonu Artıran Faktörler Nelerdir ? Bitki örtüsünün yetersiz ve cılız olması Kuvvetli rüzgarlar ve düzensiz yağışlar gibi […]

Heyelan ve Heyelana Neden Olan Faktörler

Eğimin fazla olduğu yamaçlarda yağmur vb. dış etkenlere bağlı olarak yerçekiminden dolayı toprağın bulunduğu yerden başka bir yere kayarak yer değiştirmesine heyelan denir.  Eğimli yamaçlarda yalnızca toprak tabakasının yer değiştirmesine toprak kayması adı verilir. Yeryüzünün aşınmasında önemli bir etkiye sahip olan heyelanlar can ve mal kayıplarına sebep olur. Heyelana Sebep Olan Faktörler Eğim : Heyelan […]

Dünya’nın Önemli Akarsuları

Dünyadaki akarsular ve özellikleri ve kıtalara göre dağılımı şu şekildedir : Avrupa Kıtasında Olanlar Ren : İsviçre Alplerinden doğan Ren nehri üzerinde taşımacılık yapılır ve Ren nehri Atlas Okyanusu’na dökülür. Tuna : Avrupa’nın ikinci büyük akarsuyu olan Tuna Almanya’dan doğar ve Karadeniz’e dökülür. Tuna nehri üzerinde de taşımacılık yapılabilmektedir. Weser : Üzerinde taşımacılık yapılabilen Weser […]

Jeoloji

Yeryüzü üzerinde geçmişten bugüne kadar meydana gelen kimyasal, biyolojik ve fiziksel değişimler ile yeryüzünün yapısını inceleyen bilim dalına jeoloji adı verilir. Jeoloji Yunanca yer anlamına gelen “geo” ve bilim anlamına gelen “logos” kelimelerinin birleşimi ile oluşmuştur. Jeolojiden maden, altın, kömür gibi yer altı kaynaklarının bulunmasının yanında yer altı sularının aranması, yol, tünel, baraj gibi yapıların […]

Rüzgarların Oluşturduğu Şekiller

2. Rüzgarların Oluşturduğu Şekiller   Rüzgarlar kurak ve yarı kurak iklim bölgeleri ile bitki örtüsünden yoksun bölgelerde etkili olurlar. Rüzgarlar çarptıkları yüzeylerin direncine başlı olarak kopardıkları parçaları etkilerinin azaldığı yerlerde biriktirirler.   A. Rüzgar Aşındırma Şekilleri Rüzgarların aşındırması oluşan şekiller şunlardır :   Mantar Kaya (Şeytan Masası) : Rüzgarın orta kısmı zayıf kayaçlara çarpması ve […]

Türkiye'nin bilgiye açılan kapısı © 2015 Frontier Theme