Türkiye'nin bilgiye açılan kapısı

sağlık, eğitim, sanat, teknoloji vb. alanlara dair her şey

işaret sıfatı ve işaret zamiri arasındaki fark

İşaret sıfatı ve işaret zamiri nasıl ayrılır

İşaret zamiri ve işaret sıfatlarının her ikisinde de ” bu, şu, o ” kelimeleri kullanılır. Ancak bazen bu kelimeler işaret sıfatı olurken bazen de işaret zamiri olurlar. Bu ikisini birbirinden ayırabilmek için sıfat ve zamir kavramlarını iyi bilmek gerekir.   Sıfat ve zamir ne demektir ? Sıfat isimlerin önüne gelerek onların rengini, biçimini, sayısını vb. […]

Türkiye'nin bilgiye açılan kapısı © 2015 Frontier Theme